Rotorua Weekender

Publisher:
NewsBank

Publisher

Latest documents

 • He tino pukumahi ki te mahi toi

  He tangata hōroi whareiti, he tangata hōroi pātara, he ringa wera ka oti ana he pou tuitui pūeru, anei ētehi o āna mahi hai tētehi wahine tino mōhiotia ana e te iwi mō āna mahi tā moko, ara ko Henriata Nicholas, nā aua takahanga katoa i tae tika ai ia ki tōna nōhanga nei. “ Nōku e itiiti ai tino mōhio ai ahau he wairua toi ki taku poho, he ahakoa e kūare ana i taua wā, he mōhio nōku tāria te wā ka puta mai taku tino hiahia”. He uri nō Ngāti Whakaue, whai pānga ai hoki ki a Ngāti Turumakina, ki a Ngāti Unu me Ngāti Kahu, he wahine noho marae. “ Ko tā mātou mahi i Paratehoata he hōroi whareiti, kai te taringa tonu ngā whakahau a ngā mātua ki a mau ki a kotou ake, ‘pinnies’ ki ngā pēke ki a tika ai ā mātou mahi i te marae. Ka nui taku noho i Tapiti i Ohinemutu i Te Mahau me Te Kopua he marae katoa wēnei. Māori kau te noho.

 • RAUKURA Ka wehe i Rotorua ka puta i Rangiuru

  Ka mea a Te Koata me tika mā Rangiuru. He ara tawhito tēnei i takahia ai e ngā tūpuna, ka wehe i Rotorua ka puta i Rangiuru ki muri o Te Puke, ko te tuarua o ngā ara tawhito ko Te Kaharoa. Kai te āhua kitea tonutia a Te Kaharoa ināianei. Ko te ara mai Rotorua ki Maketu e haerehia nei e tātou te tangata mā motokā. Ko te tuatoru o ngā ara ko Te Haka a Te Uira. Kāore i mōhiongia kai whea tēnei ara engari nā te mea i tae tūreiti a Ngāti Pikiao ki te riri ki te āhua nei ka puta mai i te takiwā o Pukehina. Ko ngā matua i mā Te Kaharoa me te Rangiuru ka puta i Te Puke ki reira rātou huihui ai ka whakatika i kona te ope noho rawa atu i Papamoa e noho ana kia ahiahi i te ahiahi ka whakawhiti i Wairākei he wāhi kai te ākau o te moana, ka whakatehiwa te tauā toto ka whakawhiti i te repo ka karakia Maori ki Te Kopua, he piko o Kaituna, ka kōnihi haere te tauā ka tae ki Te Whakararauhe ki Otaiparia ka takoto. Ko te awa Kaituna kāore e rite nei tana āhua. He awa kōpikopiko nō te tau kotahi mano e iwa rau e rua tekau ka āhua whakahuringa te tinana o te awa e te poari o Kaituna kia kore ai ngā whenua e waipukengia, tuarua kia pai ai ngā whenua mō te mahi pāmu.

 • EXTREME SURPRISE EXTREME SURPRISE

  Aspate of damaging extreme weather events — including three big deluges in recent months — has left even MetService meteorologists surprised.

 • Residents hit waterfront to try shot put

  Kids and adults alike headed to Rotorua’s waterfront to give shot put a go last Saturday, some for the first time.

 • MIA boss: Let’s celebrate our gains

  It is time to celebrate. That s the message from Meat Industry Association chief executive Sirma Karapeeva to all levels of the red-meat sector, as she visited North Otago, the birthplace of New Zealand’s frozen meat industry.

 • CLUB LISTINGS

  Thursday

 • Creative eye never far from main goal

  Marae toilet cleaner, bottle washer, waitress and sewing factory machinist. Those are just some of the jobs accomplished creative and pioneer ta moko artist Henriata Nicholas tackled on the path to achieving her ultimate goal.

 • Blending mātauranga Māori and science

  Te Arawa Lakes Trust’s inaugural Te Tūkohu Ngāwhā Science and Design Fair is inspiring rangatahi to blend mātauranga Māori and Western science to tackle some of the pressing environmental issues that Aotearoa faces.

 • CLUB LISTINGS

  Thursday

 • Festival ‘out of this world’

  Weaver Ataraiti Waretini is still buzzing over her participation at the World Indigenous Arts Festival in Toronto, Canada.

Featured documents

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT